Інформація

Основне призначення дорослого – допомогти дошкільнику жити власними силами, у злагоді з довкіллям та згоді із собою як активним суб’єктом життєдіяльності

Звіт керівника закладу

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Статут ДНЗ №16

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність на підставі даного статуту.

Річний план роботи ДНЗ №16

В річному плані роботи окреслено завдання і методи роботи колективу в 2021 - 2022 навчальному році.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Освітня програма ДНЗ №16

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти.

Стратегія розвитку закладу освіти

Стратегія розвитку дошкільного навчального закладу визначає основні напрями, пріоритети, завдання та їх реалізацію засобами кадрової, соціальної політики, управлінням і фінансуванням, структурними і змістовними змінами в розвитку навчальної системи ЗДО.

Внутрішня система забезпечення якості освіти

Внутрішня система забезпечення якості освіти дошкільного навчального закладу №16

Нормативно-правові акти

Базові нормативно-правові акти, що регламентують діяльність закладу.

Структура та органи управління закладу освіти

Система управління закладом дошкільної освіти

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Фінансова звітність

Кошторис та фінансовий звіт

Протидія булінгу в закладі освіти

Зупинимо булінг разом!

Протидія корупції в закладі освіти

Заходи спрямовані на формування негативного ставлення до корупції.

Правила академічної доброчесності

Заходи щодо формування академічної доброчесності.

Положення про веб-сайт ДНЗ №16

Положення розроблене з метою визначення порядку створення та роботи інформаційного сайту закладу освіти з метою розширення інформаційного освітнього простору.